13 Ağustos 2020 Perşembe

Kartal Belediyesi

Ticari Defterlerin Tasdik Zamanı

EROL ALTUNOĞLU

EROL ALTUNOĞLU

E-Posta : gorushaber.ajans@gmail.com

 Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:

 

1.        Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için Aralık Ayı Sonuna Kadar );

 

2.        Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

 

3.        Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

 

4.        Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

5.        Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin İlk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde onaylatılmaktadır.

 

 Tasdik Yenileme ( Ara Tasdik )

(Vuk Md. 222 Ve Ticari Defter Tebliği Madde 17-18)

 

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

 

Tasdike tabi defterlerin, hesap dönemi bitmeden dolması ya da yıl içinde diğer bazı nedenlerle yeni defter kullanmaya zorunlu kalınması halinde, bu defterlerin kullanılmaya başlanılmadan önce tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Diğer deyişle defterlerin dolması halinde, yeni defterlerin en geç on gün (10) içinde tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Çünkü gerek VUK, gerekse TTK, kayıtların on günden fazla geciktirilmesini kabul etmemiştir.  

 

 Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler

 

1.     Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

2.     Defteri kebir,

3.     Envanter defteri

4.     A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

5.     Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri

 

 Kapanış Onayı (Tasdiki ) Yapılacak Defterler

(TTK MD 64/ 3, 5 )

 

1.        Yevmiye Defteri, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Haziran Ayı Sonu)

2.        Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri,

 

(İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Ocak Ayı Sonu) Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin Kapanış Tasdiki Yaptırılmaz.

 

E-Defter Tutanlar; Yevmiye ve Defteri Kebir Dışındaki Defterleri Notere Tasdik Ettireceklerdir.

 

 Elektronik Defter ve Tasdiki

 

Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği 13.12.2011 tarihli 28141 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sağlaması gereken şartlar ve prosedürler belirlenmiştir. Şartları yerine getiren mükelleflerin, e-defter uygulamasından yararlanmaları ve yevmiye defteri ve defteri kebiri elektronik ortamda tutmaları mümkündür.

 

Elektronik defter tutanlar için hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir.

 

Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, berat almak ve bunları istenildiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.

 

Gerçek ve tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

 

İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.

 

Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.

 

Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez.

 

Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

 

 E-Defter’e Geçiş Tarihileri

 

1)- 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihinden itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.

 

2)- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

 

3)- 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e faturaya geçeceği için 01/01/2021 Tarihinden itibaren E- Deftere geçmek zorundadır.

 

(Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Md. 3.2.6. 1

 

4)-Bağımsız denetime tabi olan şirketler 01/01/2020 tarihinden itibaren, eDefter tutmaları zorunludur

 

VUK 509 nolu VUK Genel Tebliğin "IX. Yürürlükten kaldırılan tebliğler" maddesinde; 454 seri Nolu VUK Genel Tebliğin 01.01.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacağını belirtilmiştir. Edefter geçiş şartlarını açıklayan 454 VUK Gn. Tb. 31/12/2019 tarihine kadar yürürlükte olduğu için; 2018 yılında brüt satışı hasılatı 10 milyon TL aşan mükellefler için e-defter’e geçiş zorunluluğu 01.01.2020 olmaktadır.


09 Aralık 2019 Pazartesi 17:57
Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

GÜNDEM

ONLAR ERDİ MURADINA

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan 2 bini aşkın sevenlerinin katılımı ve

Mutluluk Anahtarınız Olsun

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Sibel Doğan 2019 yılında hayat yolculuğuna ilk adımlarını atarak

SAĞLIK BAKANINDAN ÇEVRE UYARISI!

5 Haziran Dünya Çevre günü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile

AMAÇ KARTAL'A HİZMETSE

Bir kaç gündür sosyal medyada dönen Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar

KARTAL ALT YAPI SORUNUNU ÇÖZÜYOR, AMA!

Yıllardır kangrene dönen ve her yağmur sonrasında işyerleri sular altında kalan, caddeleri, sokakları denize

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR'IN ACI GÜNÜ...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi Semiha Dündar (87) ikamet ettiği Manisa'nın Şehzadeler

ÇOK OKUNANLAR

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL
bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort
istanbul escort model , istanbulescortlari.com , istanbulescortlady.com , sislinet.com , kadikoyescortbayan.com , beylikduzuescortbayanlar.com ,